مشخصات پروژه

موضوع پروژه : ‌ اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب

کارفرما : ‌ عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
مشاور : ‌ "مهندسین مشاور ری آب"
پیمانکار : ‌ زاگرس رهان
طرف خدمت پذیر : ‌ زاگرس رهان
زمان ارائه خدمت : ‌ زمستان 1400

مانند همه پکیج‌های ضرر و زیان، ابتدا اسناد و مدارک بررسی شد و سپس قابلیت پیگیری خسارات امکانسنجی شده و پس از آن لایحه تاخیرات تهیه گردید که چالش‌های زیادی برای تعیین تاخیرات مالی و فنی به همراه داشت. پس از مشخص شدن اثر تاخیرات کمی سازی خسارات مربوطه انجام شده و لایحه ضرر و زیان آن تهیه گردید.

پروژه‌های مرتبط

تهیه لایحه تاخیرات و بسته ضرر و زیان و دفاع از آن – پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان

موضوع پروژه : اجرای سیستم برق و ابزاردقیق پالایشگاه نفت خلیج فارس

کارفرما: یوتاتک تدبیر

پیمانکار : پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان

طرف خدمت‌پذیر : پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان

زمان ارائه خدمت : 1399

فهرست