تهیه بسته ضرر و زیان (Claim Package)

طبقه بندی پروژه‌ها: پروژه‌ها

مانند همه پکیج‌های ضرر و زیان، ابتدا اسناد و مدارک بررسی شد و سپس قابلیت پیگیری خسارات امکانسنجی شده و پس از آن لایحه تاخیرات تهیه گردید که چالش‌های زیادی برای تعیین تاخیرات مالی و فنی به همراه داشت. پس از مشخص شدن اثر تاخیرات کمی سازی خسارات مربوطه انجام شده و لایحه ضرر و زیان آن تهیه گردید.

مشخصات پروژه

موضوع پروژه : ‌ اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب

کارفرما : ‌ عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
مشاور : ‌ "مهندسین مشاور ری آب"
پیمانکار : ‌ زاگرس رهان
طرف خدمت پذیر : ‌ زاگرس رهان
زمان ارائه خدمت : ‌ زمستان 1400

پروژه‌های مرتبط

پنج پروژه در ایران مال

شامل ساخت رستوران، پارکینگ، آرت گالری، عملیات زیر دریاچه و …
کارفرما: پایدار پی سازه

پیمانکار : توسعه عمران سازور

طرف خدمت‌پذیر : توسعه عمران سازور

ویژگی‌های پروژه :
  • تحلیل ضرر و زیان در قرارداد با 16 تمدید زمانی
  • تحلیل بیش از 350 هزار سند

پروژه انتقال خط لوله گاز در کانادا

کارفرما: محرمانه

پیمانکار : محرمانه

ویژگی‌های پروژه :
  • تایید لایحه تاخیرات، علیرغم رد لوایح سه مشاور قبل در سطح بین الملل
  • روش‌های نوین و ترکیبی در اعمال تاخیرات
keyboard_arrow_up

دوره (حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری) و همچنین (بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت) در حال ثبت نام 

X