موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – ماده 29

پرسش) با توجه به ماده 29 شرایط عمومی پیمان در ارتباط با ابلاغ 25 درصد مازاد بر مبلغ و مدت اولیه قراردادها، در مورد قراردادهایی که مطابق بند (ب) ماده 11 قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره 130890 مورخ 7/ 11/ 1383 هیأت محترم وزیران) که در رده معاملات متوسط قرار می‌گیرند، ابلاغ 25 درصد به چه نحو می‌باشد؟

پاسخ)

نصاب معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 35934/ 44695 مورخ 22/ 3/ 1389 صرفاً نسبت به مبلغ معامله (مبلغ مندجر در ماده (3) موافقت‌نامه پیوست بخشنامه شماره
842/ 54- 1088/ 102 مورخ 3/ 3/ 1378) سنجیده می‌شود و مستقل از تغییرات مقادیر کار ماده 29 شرایط عمومی پیمان است. بنابراین پس از انعقاد قرارداد، استفاده از تغییرات مقادیر کار ماده 29 شرایط عمومی پیمان موجب عدم رعایت نمی‌گردد.

کد پرسش: 012908 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

کد تخفیف 30 درصدی کتابهای دکتر کلیم به مناسبت رونمایی از کتاب جدید: book30مشاهده کتابها
+