موضوع سوال: فهرست بها – ابنیه

پرسش) قراردادی برای اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت یک ساختمان بر اساس فهرست بهای سال 1387 منعقد شده است. با توجه به اینکه ردیف قالب‌بندی سطوح منحنی (ردیف 060803) در فهرست مقادیر منضم به پیمان دیده نشده و همچنین نقشه‌های سازه‌ای در زمان برگزاری مناقصه و عقد قرارداد آماده نبوده است، پیمانکار پس از ابلاغ نقشه‌ها مواجه و ملزم به اجرای حجم عظیمی از سقف‌ها و تیرها با قوس قائم گردیده در حالی که در آنالیز قیمت پیشنهادی در مناقصه هزینه اجرای قالب‌بندی با شرایط فوق لحاظ نگردیده است. اکنون با توجه به اینکه بر اساس آنالیز قیمت ردیف‌های فهرست بها، اضافه بهای ردیف 060803 (اضافه بهای استفاده از قالب فلزی برای سطوح منحنی) فقط برای سطوح منحنی افقی بوده و بابت هزینه‌های اضافی قالب بندی در سطوح منحنی قائم ناشی از برش و پرت لوله‌های داربس و اسمافولدها (به دلیل ثابت نبودن ارتفاع سطح زیرین دال یا تیر نسبت به پای لوله‌های داربست) مبلغی منظور نشده است، برای جبران هزینه‌های صعوبت اجرا و پرت مصالح قالب بندی سقف‌های با قوس قائم بایستی قیمت جدیدی برای عملیات فوق با کارفرما و مشاور طرح توافق گردد یا اینکه اضافه بهای ردیف 060803 با اعمال ضریب افزاینده به ردیف‌های قالب‌بندی فوق تعلق می‌گیرد؟

پاسخ) در قراردادهای منعقده با فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1387، چنانچه قالب‌بندی فلزی برای سطوح منحنی بتنی (به استثنای ستون‌ها) انجام گیرد ردیف‌های قالب‌بندی فلزی مربوط، مشمول اضافه بهای ردیف 60803 محسوب می‌شوند. در این ارتباط باید توجه داشت انحنای سطوح منحنی مزبور منحصر به انحنا در سطوح افقی نبوده و علی الاصول انحنا در کلیه سطوح اعم از قائم، افقی و ...) طبق مشخصات طرح را شامل می‌شود.
کد پرسش: 110601 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

برای عضویت در گروه تلگرامی پرسش و پاسخ های مدیریت ادعا و تاخیرات (کلیک کنید) @drclaim_club

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص فهرست بها

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره (حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری) و همچنین (بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت) در حال ثبت نام 

X