موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – ماده 30

پرسش) مطابق ردیف 1 بند «الف» ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادی به 25 درصد دستور کار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تأیید و مبلغ آن هم پرداخت شده، اما کارفرما از ابلاغ تمدید زمان قرارداد علی رغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده یادشده آمده خودداری می‌کند و این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد. آیا این اختیار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصویب 25 درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می شود که در صورت شمول مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟

پاسخ) در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید، پیمانکار در صورت افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند «الف» ماده 30، درخواست تمدید مدت پیمان را با محاسبات و دلایل توجیهی خود به مهندس مشاور ارائه می‌کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید آن، مراتب را برای اخذ تصمیم به کارفرما گزارش کرده و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. با عنایت به مواد فوق وقوع افزایش در مبلغ پیمان (طبق بندهای «الف» و «ج» ماده 29) در برخی موارد می‌تواند موجب تمدید مدت پیمان گردد ولی لزوماً هر افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان باعث تغییر مدت پیمان نمی‌شود. در ضمن چنانچه پیمانکار در مورد رسیدگی به تأخیرات اعتراض داشته و یا آن اعتراض مورد قبول و توجه کارفرما قرار نمی‌گیرد می‌تواند نسبت به ادعای خود بر طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.
کد پرسش: 013004 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

برای عضویت در گروه تلگرامی پرسش و پاسخ های مدیریت ادعا و تاخیرات (کلیک کنید) @drclaim_club

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره (حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری) و همچنین (بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت) در حال ثبت نام 

X