کارشناسان irclaim با کسب تجارب فراوان در زمینه تجزیه و تحلیل اسناد و روش‌های پیروزی در مناقصه با استفاده از روش‌های روز دنیا در این زمینه، آماده ارائه تجریبات خود به شرکت‌ها و علاقه‌مندان در این زمینه می‌باشد.

برآورد قیمت پیشنهادی مناقصه با کمک تیم دفاتر فنی، تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه و کارشناسان امور قرارداد با استفاده از شرایط قراردادی، شرایط محیطی، شرایط کارفرما، سوابق پیمانکار و کارفرما و دیگر پارامترهای موثر در بازه‌ی زمانی مورد تقاضا انجام خواهد پذیرفت.

این مجموعه احتمال پیروزی و یا عدم پیروزی پیمانکار را محاسبه کرده و به پیمانکار اعلام می‌نماید. تعرفه این خدمات به گونه ای تنظیم خواهد شد که بخش قابل توجهی از مبلغ خدمت پس از پیروزی در مناقصه دریافت شود.

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X