برخی پروژه‌های انجام شده شرکت خبرگان کلیم و پیمان ساخت شریف در زمینه مدیریت دعاوی، قراردادی و مدیریت پروژه

پروژه انتقال خط لوله گاز در کانادا

کارفرما: محرمانه

پیمانکار : محرمانه

ویژگی‌های پروژه :
 • تایید لایحه تاخیرات، علیرغم رد لوایح سه مشاور قبل در سطح بین الملل
 • روش‌های نوین و ترکیبی در اعمال تاخیرات

پنج پروژه در ایران مال

شامل ساخت رستوران، پارکینگ، آرت گالری، عملیات زیر دریاچه و …
کارفرما: پایدار پی سازه

پیمانکار : توسعه عمران سازور

طرف خدمت‌پذیر : توسعه عمران سازور

ویژگی‌های پروژه :
 • تحلیل ضرر و زیان در قرارداد با 16 تمدید زمانی
 • تحلیل بیش از 350 هزار سند

احداث شهربازی بوستان بسیج به روش BOLT

کارفرما: سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران

پیمانکار : شرکت شادی سازان بی همتا

طرف خدمت‌پذیر : شرکت شادی سازان بی همتا

ویژگی‌های پروژه :
 • تحلیل پیچیده تاخیرات، براورد ضرر و زیان، بروزرسانی آورده متقاضیان و براورد مدت جدید بهره‌برداری

ساخت دو شهرک بیش از 40 هزار واحدی

کارفرما: محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

پیمانکار : محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

طرف خدمت‌پذیر : محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

ویژگی‌های پروژه :
 • تحلیل بیش از 550 هزار سند
 • یک موضوع در قالب چهار قرارداد مبهم و پیچیده

ساخت مگامال تجاری در غرب کشور

کارفرما: محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

پیمانکار : محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

طرف خدمت‌پذیر : محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

ویژگی‌های پروژه :
 • اجرای پروژه بدون وجود قرارداد به مدت 12 سال

اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب

کارفرما: عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

مشاور : مهندسین مشاور ری آب

پیمانکار : زاگرس رهان

طرف خدمت‌پذیر : زاگرس رهان

ویژگی‌های پروژه :
 • عدم وجود گزارشات و مستندات تایید شده
 • تناقضات متعدد در تاخیرات مالی و فنی محاسبه شده توسط مشاور

اجرای سیستم CCTV اسکله شهید رجایی‌

(جهت بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز)
کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

مشاور : موننکو ایران

پیمانکار : سینا پرداز اسپادانا

طرف خدمت‌پذیر : سینا پرداز اسپادانا

ویژگی‌های پروژه :
 • ابلاغ قرارداد و کارهای جدید پس از اتمام پروژه
 • عدم وجود بخشنامه جبران ارز در بازه مورد نظر
keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X