یکی از خدمات مهمی که دکتر کلیم ارائه می‌کند تهیه‌ی لایحه‌ی ضرر و زیان و دفاع از آن می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر در خصوص آموزش تهیه لایحه تاخیرات می توانید کتابهای زیر را نیز تهیه بفرمایید و یا در دوره شرکت نمایید

این خدمت شامل، بررسی و مطالعه اولیه مستندات پیمان، لایحه تاخیرات تایید شده و سایر اسناد مثبته موجود، طبقه‌بندی اسناد، تعیین مناسب‌ترین مواد قانونی مرتبط با جبران خسارت با توجه به اسناد ارائه شده و موضوع خسارت، تعیین روش‌های کمی‌سازی مرتبط، محاسبه و برآورد خسارات مورد ادعا، و ارائه نتایج در قالب بسته گزارش لایحه جبران خسارت، خواهد بود. ارائه خدمات پیشتیبانی فنی و اطلاعاتی و شرکت در جلسات مورد نیاز متقاضیان در قالب خدمات مشاوره ساعتی تا مدت زمان مورد نیاز متقاضیان انجام خواهد شد.

برای مطالعه بیشتر در خصوص آموزش تهیه لایحه تاخیرات می توانید کتابهای زیر را نیز تهیه بفرمایید و یا در دوره شرکت نمایید

یکی از خدمات مهمی که دکتر کلیم ارائه می‌کند تهیه‌ی لایحه‌ی ضرر و زیان و دفاع از آن می‌باشد.

این خدمت شامل، بررسی و مطالعه اولیه مستندات پیمان، لایحه تاخیرات تایید شده و سایر اسناد مثبته موجود، طبقه‌بندی اسناد، تعیین مناسب‌ترین مواد قانونی مرتبط با جبران خسارت با توجه به اسناد ارائه شده و موضوع خسارت، تعیین روش‌های کمی‌سازی مرتبط، محاسبه و برآورد خسارات مورد ادعا، و ارائه نتایج در قالب بسته گزارش لایحه جبران خسارت، خواهد بود. ارائه خدمات پیشتیبانی فنی و اطلاعاتی و شرکت در جلسات مورد نیاز متقاضیان در قالب خدمات مشاوره ساعتی تا مدت زمان مورد نیاز متقاضیان انجام خواهد شد.

 

سرفصل‌های عمومی لایحه‌ی ضرر و زیان پیمانکار و کارفرما شامل موارد زیر می‌باشد:

مراحل تهیه‌ی لایحه‌ی ضرر و زیان پیمانکاری

 • بررسی مستندات پیمان
 • طبقه‌بندی اسناد
 • تعیین مواد قانونی
 • تعیین سرفصل‌ها
 • تعیین روش‌های کمی‌سازی مرتبط
 • محاسبه و برآورد ضرر و زیان‌های وارده
 • تهیه‌ی لایحه‌ی ضرر و زیان (Claim Package)
 • و مرحله‌ی آخر دفاع از بسته ضرر و زیان می‌باشد.

اولین مرحله بررسی مستندات پیمان می‌باشد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

بررسی مستندات پیمان

اسناد مناقصه و قرارداد:

مهم‌ترین اسنادی که جهت تهیه‌ی لایحه بررسی می‌شود اسناد مناقصه و قرارداد، از جمله قرارداد اصلی و الحاقیه‌ی قراردادی هست که اطلاعات بسیار خوبی را برای تهیه‌ی لایحه در اختیار ما می‌گذارد.

اسناد مالی:

اسناد مالی از جمله صورت وضعیت‌ها، رسید‌های پرداخت و دریافت مالی

لایحه تأخیرات تأیید شده:

لوایح تأخیرات تأیید شده در زمان‌های مختلف پروژه در صورتی که وجود داشته باشد.

صورت جلسات:

صورت جلسات از جمله صورت جلسات احجام، صورت جلسات پیشرفت دوره‌ای

مکاتبات:

مکاتبات پروژه شامل نامه‌های ارسالی و دریافتی کارفرما یا پیمانکار (با توجه به طرفی ادعا می‌شود، می‌تواند متفاوت باشد) نامه‌های ارسالی و دریافتی مشاور پیمانکاران جزء و نامه‌های ارسالی و دریافتی خارج از پروژه می‌باشد.

گزارشات پیشرفت کار:

گزارشات پیشرفت کار مانند گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه، که این اسناد یکی از مهم‌ترین ورودی‌ها برای برآورد خسارت می‌باشد.

مدرک فنی:

مدارک فنی نقشه‌های و مدارک فنی اولیه و دستور کار‌ها، TQ (پرسش‌های فنی) می‌باشند.

مجوز‌های اجرای کار:

مجوز‌های ایمنی، مجوز‌های شروع عملیات

عکس‌ها:

عکس‌های پروژه می‌تواند در بسیاری از مواقع به اثبات ادعا‌های ما کمک کند.

و سایر مستندات مؤثر که با توجه به شرایط پروژه مشخص می‌شوند.

ساختار کامل این مستندات در کتاب‌های منتشر شده از طریق دکتر کلیم ارائه شده.

طبقه‌بندی اسناد

مرحله‌ی بعدی طبقه‌بندی مستندات می‌باشد که در این مرحله اطلاعاتی که از مستندات پروژه استخراج کرده‌ایم به وسیله‌ی ساختار‌های اطلاعاتی و دیتابیس‌هایی که به این منظور طراحی شده جهت استفاده در مراحل بعدی مثل کمی‌سازی خسارت و تهیه‌ی پیوست‌ها طبقه‌بندی می‌شود.

تعیین مواد قانونی جهت برآورد ضرر و زیان

در ادامه برای تعیین سرفصل‌های لایحه‌ی ضرر و زیان مواد قانونی مرتبط باید به دقت تعیین بشود؛ البته قبل بررسی کیس به صورت کلی این مواد مورد بررسی می‌گیرند تا امکان طرح ادعا مشخص بشود.

در این مرحله این موارد به صورت تفصیلی بر اساس شرایط عمومی و خصوصی قرارداد، قوانین داخلی و خارجی استخراج و ثبت می‌شود.

سپس نوبت به تعیین سرفصل‌های لایحه‌ی ضرر و زیان می‌رسد که با توجه به هر کیس سرفصل‌های گفته شده‌ی زیر متفاوت می‌باشد و در برخی موارد تعدادی از این سرفصل‌ها موضوعیت ندارند؛ سر فصل‌هایی که در این ساختار قرار داده شده‌اند از لحاظ جامعیت بی‌نظیرند؛ چرا که در این سرفصل‌ها از منابع بین‌المللی استفاده شده، بومی‌سازی شده و در کنار سرفصل‌های داخلی در این ساختار قرار دادیم.

در ادامه خروجی این ساختار را به صورت کلی مورد بررسی قرار دادیم:

تعیین سرفصل‌های ضرر و زیان

 • کاهش بهره‌وری نیروی انسانی اجرایی
 • کاهش بهره‌وری ماشین آلات اجرایی
 • خسارات ناشی از نیروی انسانی بالاسری
 • خسارات ناشی از ماشین آلات بالاسری
 • بیکاری نیروی انسانی و ماشین آلات
 • بالاسری جذب نشده دفتر مرکزی
 • هزینه‌های مستمر کارگاه
 • تأخیر در پرداخت صورت وضعیت کارکرد
 • تأخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل
 • عدم آزادسازی حسن انجام کار
 • عدم آزادسازی تضامین قراردادی
 • منافع محقق
 • منافع متحمل
 • دوباره کاری‌ها
 • جرائم مالیاتی
 • جرائم بیمه
 • شکایات نیروی انسانی و اشخاص ثالث
 • خسارات ناشی از تسریع
 • اختلاف در احجام و محاسبات فنی
 • کاهش ارزش پول
 • و ده‌ها سرفصل دیگر متناسب با شرایط پروژه

کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و ماشین آلات اجرایی:

کاهش بهره‌وری انسانی و ماشین آلات اجرایی یکی از سرفصل‌های مهم کلیم می‌باشد که روش‌های مختلفی از جمله “S curve”، “Measured mile”، مقایسه‌ی منابع در اسناد مناقصه و برنامه‌ی اولیه با واقعیت اجرایی و دیگر روش‌ها برای برآورد این خسارات وجود دارد.

اهمیت ثبت اطلاعات داخل گزارش‌های روزانه در این سرفصل خودش را نشان می‌دهد.

خسارات ناشی از نیروی انسانی و ماشین آلات بالاسری:

دلیل تفکیک خسارات ناشی از ماشین آلات و نیروی انسانی بالاسری به دلیل متفاوت بودن روش برآورد این خسارات می‌باشد.

بالاسری جذب نشده دفتر مرکزی:

برای بحث بالاسری جذب نشده دفتر مرکزی روش‌های مختلفی از جمله چند روش آیکلی، روش کانادایی و روش استفاده از اطلاعات واقعی دفتر مرکزی وجود دارد.

تأخیر در پرداخت صورت وضعیت کارکرد:

روش برآورد خسارت تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های کارکرد و تعدیل به سادگی ای که خیلی از افراد فکر می‌کنند نمی‌باشد و ما در پروژه‌هایمان از روش‌های اقتصاد مهندسی در کنار قوانین رایج تأخیر در تعدیل مطالبات مالی استفاده می‌کنیم.

عدم آزادسازی حسن انجام کار و تضامین قراردادی:

عدم آزادسازی حسن انجام کار و تضامین قراردادی که به دلایل مختلف از جمله تأخیر در تحویل پروژه و تأخیر در آزادسازی رخ می‌دهد از سرفصل‌های مهم دیگر است که ما با استفاده از روش‌های اقتصاد مهندسی و قوانین مرتبط این خسارت را محاسبه می‌کنیم.

منافع محقق و محتمل:

منافع محقق و محتمل با توجه به قوانین عمومی کشور چالش‌های زیادی را به همراه دارد که جهت طرح این سرفصل‌ها باید با ظرأفت از برخی ظرفیت‌های حقوقی موجود در کشور استفاده کرد

دوباره‌کاری‌ها:

خسارت ناشی از دوباره کاری‌هایی که به دلایل خارج از قصور طرف مدعی رخ داده است به کمک مستندات فنی و قراردادی برآورد می‌شود.

جرائم مالیاتی و بیمه:

جرائم مالیاتی و بیمه که به عدم انجام تعهدات قانونی کارفرما یا پیمانکار رخ می‌داده در این سرفصل‌ها محاسبه می‌شود.

شکایات نیروی انسانی و اشخاص ثالث:

شکایات نیروی انسانی و اشخاص ثالث که به دلایل مختلف قابل طرح و بررسی است.

خسارات ناشی از تسریع، اختلاف در احجام و محاسبات فنی، کاهش ارزش پول و ده‌ها سرفصل دیگر متناسب با شرایط پروژه‌ی شما شناسایی و برآورد می‌شود.

بعد از تعیین سرفصل‌ها به کمک روش‌ها مناسب کمی‌سازی خسارت انجام می‌شود و در نهایت نتایج در قالب ساختاری منسجم به صورت لایحه‌ی ضرر و زیان پروژه‌ی شما تهیه می‌شود.

لایحه ضرر و زیان شامل یک لایحه اصلی ضرر و زیان و پیوست‌های تفکیک شده هست که باتوجه به شرایط و وضعیت پروژه شما به صورت فیزیکی و نسخ نرم‌افزاری تهیه خواهد شد.

بعد از آماده‌سازی لایحه ضرر و زیان دفاع از این لایحه با توجه به شرایط حل اختلاف موجود در قرارداد از جمله مذاکره، صلح و‌سازی، داوری و دعوی دادگاهی انجام می‌شود.

برای دفاع از لایحه ضرر و زیان شما، بزرگترین وکلای حقوق ساخت کشور شمارو همراهی می‌کنند که می‌تونید رزومه وکلای مارو در بخش درباره ما در سایت دکتر کلیم مشاهده کنید.

دکتر کلیم از سال 89 با عنوان irclaim شروع به فعالیت کرد و در ادامه فعالیت خودش رو با عنوان drclaim ادامه داد.

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X