در این دسته از خدمات، مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف مدیریت قرارداد و دعاوی صورت می‌پذیرد. این خدمات می‌تواند به صورت حضوری و یا غیر حضوری، در قالب جلسات مشاوره، بررسی و اعلام نظر در مورد اسناد مختلف قراردادی باشد.

فهرست
کارگاه حضوری تهیه لایحه تاخیرات و ضرر و زیان، 20 و 21 بهمن‌ماه، ظرفیت محدودثبت نام
+