دفتر مدیریت ادعا (CMO) یا Claim Management Office یک خدمت اختصاصی توسط دکترکلیم است که برای اولین بار توسط این مجموعه در کشور ایران ارائه شده است. دفتر مدیریت ادعا (CMO) در سطح پروژه و سازمان در شرکتهای متقاضی پیاده سازی می‌شود و وابسته به اندازه و سایر شرایط پروژه یا سازمان، یک ماهیت مستقل و یا جزئی از یک واحد دیگر سازمان خواهد بود. دفتر مدیریت ادعا (CMO) در هر سطحی که باشد نیازمند ساختارسازی فنی و مدیریتی در بخشهای مختلف سازمان از جمله برنامه ریزی و کنترل پروژه، واحد حقوقی (یا مدیریت قرارداد)، دفتر فنی، مرکز کنترل اسناد (DCC)، مالی و اداری و سایر واحدهای مرتبط خواهد بود. تمامی شرکتهای فعال در زمینه‌های ساختمانی، نفت و گاز، معدنی و صنعتی مخاطب این خدمت از سوی دکترکلیم هستند.

در ادامه به معرفی کلی اجزای اصلی این خدمت پرداخته شده است.

این خدمت از سه مرحله اصلی شامل استقرار، نظارت و ارتقای CMO تشکیل شده است.

مرحله اول: استقرار دفتر مدیریت ادعای پروژه (Claim Management Office)

به منظور استقرار CMO، شرکت متقاضی با توجه به عوامل اثرگذار در استقرار، تعیین سطح می‌شود. عوامل تاثیرگذار در قالب چک لیست و ساختارهای منسجم جهت تعیین سطح شرکتهای متقاضی، توسط دکترکلیم تهیه شده است. پس از تعیین سطح شرکت، منشور CMO، فرآیندها و ابزارهای موردنیاز، مدلهای ارتباطی با سایر بخشها، ساختارهای سازمانی، نقشه راه CMO، شاخصهای کلیدی عملکردی (KPIs)، برنامه‌های اجرایی و سایر موارد موردنیاز ایجاد گردد. هریک از مراحل گفته شده دارای جزئیات و الگوهای مختلفی جهت پیاده سازی و اجرا می‌باشد.

مرحله دوم: مدیریت و نظارت بر (Claim Management Office)

پس از استقرار دفتر مدیریت ادعا (CMO)، با توجه به چک‌لیستهای تهیه شده، فرایندهای ایجاد شده که برای هر سطح متفاوت است، فرآیند مدیریت و نظارت بر CMO اجرا خواهد شد. دکترکلیم از ابتدا تا انتهای مدیریت و نظارت در کنار شما خواهد بود.

مرحله سوم: ارتقا و بهبود مستمر (Claim Management Office)

در مرحله سوم، فرآیندها و چارچوبهای موردنیاز جهت ارتقا و بهبود مستمر CMO پیاده‌سازی و مدیریت می‌شود.

جهت دریافت این خدمت می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی دکترکلیم مشاوره رایگان دریافت نمایید.

 

keyboard_arrow_up

دوره (حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری) و همچنین (بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت) در حال ثبت نام 

X