دفتر مدیریت ادعا (CMO) یا Claim Management Office یک خدمت اختصاصی توسط دکترکلیم است که در سطح پروژه و سازمان در شرکتهای متقاضی پیاده سازی می‌شود. دفتر مدیریت ادعا (CMO) وابسته به اندازه و سایر شرایط پروژه یا سازمان، یک ماهیت مستقل و یا جزئی از یک واحد دیگر سازمان خواهد بود. دفتر مدیریت ادعا (CMO) در هر سطحی که باشد نیازمند ساختارسازی فنی و مدیریتی در بخشهای مختلف سازمان از جمله برنامه ریزی و کنترل پروژه، واحد حقوقی (یا مدیریت قرارداد)، دفتر فنی، مرکز کنترل اسناد (DCC)، مالی و اداری و سایر واحدهای مرتبط خواهد بود. تمامی شرکتهای فعال در زمینه‌های ساختمانی، نفت و گاز، معدنی و صنعتی مخاطب این خدمت از سوی دکترکلیم هستند.

در ادامه به معرفی کلی اجزای اصلی این خدمت پرداخته شده است.

این خدمت از سه مرحله اصلی شامل استقرار، نظارت و ارتقای CMO تشکیل شده است.

مرحله اول: استقرار دفتر مدیریت ادعای پروژه (Claim Management Office)

به منظور استقرار CMO، شرکت متقاضی با توجه به عوامل اثرگذار در استقرار، تعیین سطح می‌شود. عوامل تاثیرگذار در قالب چک لیست و ساختارهای منسجم جهت تعیین سطح شرکتهای متقاضی، توسط دکترکلیم تهیه شده است. پس از تعیین سطح شرکت، منشور CMO، فرآیندها و ابزارهای موردنیاز، مدلهای ارتباطی با سایر بخشها، ساختارهای سازمانی، نقشه راه CMO، شاخصهای کلیدی عملکردی (KPIs)، برنامه‌های اجرایی و سایر موارد موردنیاز ایجاد گردد. هریک از مراحل گفته شده دارای جزئیات و الگوهای مختلفی جهت پیاده سازی و اجرا می‌باشد.

مرحله دوم: مدیریت و نظارت بر (Claim Management Office)

پس از استقرار دفتر مدیریت ادعا (CMO)، با توجه به چک‌لیستهای تهیه شده، فرایندهای ایجاد شده که برای هر سطح متفاوت است، فرآیند مدیریت و نظارت بر CMO اجرا خواهد شد. دکترکلیم از ابتدا تا انتهای مدیریت و نظارت در کنار شما خواهد بود.

مرحله سوم: ارتقا و بهبود مستمر (Claim Management Office)

در مرحله سوم، فرآیندها و چارچوبهای موردنیاز جهت ارتقا و بهبود مستمر CMO پیاده‌سازی و مدیریت می‌شود.

جهت دریافت این خدمت می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی دکترکلیم مشاوره رایگان دریافت نمایید.

 

فهرست
کارگاه حضوری تهیه لایحه تاخیرات و ضرر و زیان، 20 و 21 بهمن‌ماه، ظرفیت محدودثبت نام
+