دکتر کلیم

خدمات مشاوره مدیریت دعاوی و قراردادی پروژه


حوزه فعالیت دکترکلیم ارائه خدمات مشاوره‌ای از طریق ارائه خدمات فنی، داوری، حل اختلاف، ارائه راهنما و استاندارد و آموزش‌های تخصصی،  در زمینه مدیریت دعاوی و قراردادی پروژه‌های صنعتی و ساختمانی می‌باشد. خدمات ما قابل ارائه در بستر آنلاین و فیزیکی خواهد بود.

دوره‌های حوزه مدیریت ادعا

انتشارات دکتر کلیم

خدمات دکتر کلیم

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

مشاوره تخصصی، تهیه و پشتیبانی لایحه تاخیرات، جبران خسارت و اسناد قراردادی

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

آموزش حضوری (خصوصی و گروهی)، برگزاری وبینار و تامین نیروی انسانی متخصص

خدمات داوری و سازش

خدمات داوری و سازش

برگزاری جلسات داوری و سازش

کتاب و راهنما

کتاب و راهنما

ارائه کتب، راهنما و دستورالعمل تخصصی به صورت مجازی (قابل دانلود) و نسخ فیزیکی

الگوهای قابل ویرایش

الگوهای قابل ویرایش

فرمتهای قراردادی،الگوهای قابل ویرایش لایحه تاخیرات، جبران خسارت و اسناد قراردادی

محتوای چندرسانه‌ای

محتوای چندرسانه‌ای

دوره‌های تخصصی صوتی و تصویری و وبینارهای پیشین به صورت مجازی و لوح فشرده

فهرست
آخرین فرصت برای دانلود رایگان کتاب فرآیند یکپارچه تهیه لایحه تاخیرات دانلود کنید
+