گروه مشاوران irclaim نیروی انسانی متخصص در زمینه مدیر پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مترور، دفتر فنی، کارشناس امور قراردادها، کارشناس کنترل کیفی، کارشناس کنترل اسناد و مدارک و سایر شغل‌های موجود در یک شرکت و یا کارگاه پروژه محور را تامین می‌نماید. نیروی انسانی پیشنهاد شده از لحاظ فنی و اخلاقی مورد تایید این مجموعه بوده و دارای مدارک علمی و فنی از سازمان‌های معتبر مرتبط می‌باشند.

فهرست
آخرین فرصت برای دانلود رایگان کتاب فرآیند یکپارچه تهیه لایحه تاخیرات دانلود کنید
+