یکی از ابزارهای کنترل وضعیت پیشرفت زمانی و مالی پروژه، افزایش کارایی نفرات و نزدیک شدن به مقدار برنامه ریزی شده می‌باشد. بدین منظور این مجموعه با تکیه بر سوابق درخشان کارشناسان خود، گزارش‌های دوره‌ای بررسی کارایی نفرات ( روزانه، هفتگی، ماهانه) با تحلیل پارامترهای مختلف و سیستم امتیازدهی اختصاصی ارائه می‌دهد. با استفاده از این گزارشات، علاوه بر مشخص شدن مقدار کارایی نفرات و کمک به رفع موانع کاری و حذف نیروهای ناکارآمد، قابلیت رتبه بندی تک تک نفرات بر اساس نمره دریافت شده با توجه به کارایی حاصله را نیز دارا می‌باشد که در سیستم تشویق و تنبیه شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست
کارگاه حضوری تهیه لایحه تاخیرات و ضرر و زیان، 20 و 21 بهمن‌ماه، ظرفیت محدودثبت نام
+