یکی از ابزارهای کنترل وضعیت پیشرفت زمانی و مالی پروژه، افزایش کارایی نفرات و نزدیک شدن به مقدار برنامه ریزی شده می‌باشد. بدین منظور این مجموعه با تکیه بر سوابق درخشان کارشناسان خود، گزارش‌های دوره‌ای بررسی کارایی نفرات ( روزانه، هفتگی، ماهانه) با تحلیل پارامترهای مختلف و سیستم امتیازدهی اختصاصی ارائه می‌دهد. با استفاده از این گزارشات، علاوه بر مشخص شدن مقدار کارایی نفرات و کمک به رفع موانع کاری و حذف نیروهای ناکارآمد، قابلیت رتبه بندی تک تک نفرات بر اساس نمره دریافت شده با توجه به کارایی حاصله را نیز دارا می‌باشد که در سیستم تشویق و تنبیه شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست
آخرین فرصت برای دانلود رایگان کتاب فرآیند یکپارچه تهیه لایحه تاخیرات دانلود کنید
+