دکتر کلیم کلیه فعالیت‌های مدیریت و تنظیم قراردادهای صنعتی و ساختمانی از مرحله پیش از مناقصه تا مفاصا حساب یک پروژه را با شرح خدمات زیر انجام می‌دهد.

 

الف) قبل از انعقاد قرارداد:

1  مذاکره و شرکت در جلسات قبل از قرارداد

2  ارزیابی و اعتبارسنجی طرف مقابل قرارداد

3 ارائه مشاوره های قراردادی

 

ب)  انعقاد قرارداد:

1  تدوین تفاهم نامه اولیه

2  تدوین قرارداد نهایی

3  انعقاد قرارداد

 

پ) راهبری و مدیریت قرارداد:

1  نظارت بر قرارداد و حسن اجرای قرارداد

2  مستند سازی کلیه مراحل و فرایندهای قرارداد

3  تدوین الحاقیه های قرارداد و صورتجلسات اجرایی

4  نامه نگاری‌های قراردادی

5  مدیریت کلیم های قراردادی و حل و فصل اختلافات قراردادی

6  فسخ، خاتمه و تسویه حساب قراردادی

 

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X