کارشناسان irclaim با تکیه بر توانایی ها و سوابق کاری خود در طی بیش از 21 سال انجام کارهای تخصصی مدیریت پروژه، تهیه و تدوین کلیه گزارش‌های اختصاصی مورد نظر مدیران شرکت ها را به صورت موردی و یا دوره ای ارائه می‌دهد.

برخی زمینه‌های موضوعی این نوع گزارشات:

1- گزارش‌ مدیریتی وضعیت امور دفاتر فنی، وضعیت مدارک و اصلاحیه ها، وضعیت سلامت دیتابیس ها، وضعیت پیشرفت وظایف محوله، راندمان نیروها و… به صورت هفتگی، ماهانه و سایر دوره های مورد تقاضا

2- گزارش مدیریتی وضعیت مکاتبات، زمان مناسب برای پاسخ، تحلیل کیفیت مکاتبات، تحلیل اثرات آتی مکاتبات دریافتی یا ارسالی، اقدامات لازم و…. به صورت شرایط اختصاصی مورد تقاضا

3- گزارش مدیریتی وضعیت سلامت و یا کنترل کلیه واحدهای یک شرکت یا کارگاه با توجه به پارامترهای اصلی آن واحد در دوره های اختصاصی

4- سایر گزارش‌های موردنظر مدیران شرکت ها در رابطه با مدیریت پروژه و مدیریت میانی یک کارگاه یا شرکت

کد تخفیف 30 درصدی کتابهای دکتر کلیم به مناسبت رونمایی از کتاب جدید: book30مشاهده کتابها
+