تهیه برنامه زمانبندی یکی از پیش نیازهای مهم جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده پروژه می‎باشد. کارشناسان irclaim انواع برنامه زمانبندی در تمامی فازهای یک پروژه را با نرم‌افزارهای این زمینه یعنی msp  و primavera انجام می‌دهد.

برخی از ویژگی‌ها و مشخصات برنامه‌های قابل تهیه توسط irclaim به شرح زیر می‌باشد.

  • تهیه برنامه زمانبندی پیش از مناقصه با رویکرد مدیریت ادعاهای قراردادی
  • تهیه برنامه زمانبندی در فازهای مهندسی، خرید و ساخت در هر زمان از چرخه حیات پروژه
  • اصلاح و یا تکمیل برنامه زمانبندی پروژه
  • تهیه برنامه در زمینه پروژه‌های صنعتی‌، ساختمانی، پروژه‌های نرم‌افزاری و سایر سازمان‌های پروژه محور
کد تخفیف 30 درصدی کتابهای دکتر کلیم به مناسبت رونمایی از کتاب جدید: book30مشاهده کتابها
+