یکی از ابزارهای کنترل وضعیت پیشرفت زمانی و مالی پس از شروع پروژه، گزارش های دوره ای می باشد. بدین منظور پس از تهیه برنامه زمانبندی دقیق همراه با منابع ( نیروی انسانی، ماشین آلات، هزینه ها)، روابط بین فعالیت ها، رعایت اصول تهیه برنامه و سایر الزامات، تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه، با وارد کردن داده های واقعی و مقایسه با اطلاعات برنامه ای ، وضعیت مالی، پیشرفت، ریسک ها، منافع، ضررها و… را به صورت هفتگی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

کارشناسان irclaim با استفاده از این داده‌ها گزارش هایی شفاف و دقیق را با استفاده نمودارها، توضیحات لازم، پیشنهادات کارشناسی و سایر اطلاعاتی که جهت آگاهی و تصمیم گیری مدیران یک مجموعه لازم می‌باشند را ارائه می‌دهند.

بدین منظور با مراجعه به محل پروژه تیم کنترل پروژه پیمانکار یا کارفرما آموزش دیده و دیتابیس های لازم ارائه می شود و با دریافت اطلاعات گزارشات به صورت دوره ای تهیه و ارسال خواهند شد.

در صورت عدم وجود تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت متقاضی، کارشناسان ما جهت حضور دائم در کارگاه معرفی و مشغول به انجام فعالیت خواهند شد.

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X