irclaim با تکیه بر توانمندی و سوابق متخصصان خود، اجرای سیستم یکپارچه کارگاهی را جهت تسهیل کنترل مدیریت پروژه و مدیریت کارگاهی بر تمامی بخش ها اجرا می‌کند.

سیستم یکپارچه کارگاهی یک نرم افزار جامع می‌باشد که برای هریک از واحدهای یک کارگاه تعریف شده و با تجمیع اطلاعات از تمامی واحدها، وضعیت کارگاه را پایش، کنترل، مانیتور و اقدامات اصلاحی لازم را انجام می‌دهد.

 

برخی از ویژگی‌های سیستم‌ کارگاهی که توسط این مجموعه طراحی و پیاده‌سازی می‌شود به شرح زیر است:

 

1- تهیه دیتابیس‌های اختصاصی برای یک واحد از کارگاه که با دیتابیس‌های سایر واحد‌ها هماهنگ و سازگار است.

2- تهیه دیتابیس‌های دفاتر فنی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، کنترل اسناد، امور قراردادها، مدیریت و سایر واحدها که در قالب یک برنامه جامع به صورت روزانه یا هفتگی تهیه شده و کل وضعیت کارگاه به صورت مناسب کنترل و اقدامات اصلاحی انجام می‌پذیرد.

3- آموزش پرسنل شرکت پیمانکار در خصوص اجرای این سیستم و نظارت بر صحت عملکرد سیستم کارگاهی در مجموعه.

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X