• کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت ایران
 • اشتغال بکار مهندسی در رشته عمران از سال 68 و پایه 1 (در تراز ارشد)
 • پایه یک وکالت دادگستری از سال 80

 

شرح سوابق حرفه ای:

 • مهندس محاسب و ناظر عالی سازه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران بمدت 13 سال
 • مهندس محاسب و ناظر عالی سازه های اداره عمران و فنی موقوفات اداره کل اوقاف استان تهران بمدت 2 سال
 • مهندس محاسب و ناظر عالی سازه های اداره کل فنی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی بمدت 2 سال
 • سرپرست کارگاه پارکینگ طبقاتی سی هزار متری ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد تهران بمدت 1 سال
 • سرپرست کارگاه ساختمانهای جنبی تصفیه خانه آب استان ماری در کشور ترکمنستان بمدت 1سال
 • انجام محاسبات و نظارت بر پروژه های ساختمانی خصوصی
 • ارائه مشاوره مهندسی با لحاظ داشتن آثار حقوقی آنها برای بخشهای عمومی وخصوصی از سال 80 به بعد
 • وکالت دعاوی مهندسی در هردو زمینه عمومی (عمرانی و غیر عمرانی) و خصوصی ازسال 80 به بعد
 • تدریس حقوق مهندسی ساختمان در دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه خواجه نصیر طوسی و مؤسسات آزاد از سال 80 به بعد
 • نگارش مقالات تخصصی در زمینه خدمات مهندسی ساختمان در نشریات تخصصی
 • بازرس اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بمدت 11 سال
کد تخفیف 30 درصدی کتابهای دکتر کلیم به مناسبت رونمایی از کتاب جدید: book30مشاهده کتابها
+