مشخصات پروژه

موضوع پروژه : ‌ محرمانه

کارفرما : ‌ محرمانه
مشاور : ‌ محرمانه
پیمانکار : ‌ مهندسی و نوسازی ایران (مونیر)
طرف خدمت پذیر : ‌ مهندسی و نوسازی ایران (مونیر)
زمان ارائه خدمت : ‌ زمستان 1400

پروژه‌های مرتبط

تهیه بسته ضرر و زیان (Claim Package)

موضوع پروژه : اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب

کارفرما: عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

مشاور : "مهندسین مشاور ری آب"

پیمانکار : زاگرس رهان

طرف خدمت‌پذیر : زاگرس رهان

زمان ارائه خدمت : زمستان 1400

فهرست
دریافت کدتخفیف خرید محصولات با عضویت و ارسال پیام به اینستاگرام دکترکلیمصفحه اینستاگرام
+