آگهی استخدام برنامه ریزی و کنترل پروژه
عمومی

آگهی استخدام کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه

مجموعه دکتر کلیم  قصد دارد تا جهت ارائه خدمات در حوزه دفتر مدیریت پروژه (PMO)، کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه با مشخصات زیر جذب نماید. استخدام برنامه ریزی و کنترل پروژه * مسلط به تهیه برنامه زمانبندی و ارائه گزارشات پیشرفت در زمینه پروژه های ساختمانی * مسلط به تهیه لایحه تاخیرات و آشنا به مباحث مدیریت ادعا * توانایی شناسایی و…
آگهی استخدامآگهی همکاریبرنامه ریزی و کنترل پروژهمدیریت ادعا