سوابق آکادمیک دکتر امین الوانچی


 • دکتری تخصصی رشته عمران- مدیریت ساخت از دانشگاه آلبرتای کانادا
 • دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
 • استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
 • فلوشیپ تحقیق و توسعه صنعتی وزارت علوم کانادا در زمینه کیفیت و ایمنی صنعت ساخت
 • مدرس مدعو در دانشگاه کلگری، کانادا، درس شبیه سازی عملیات عمرانی
 • دستیار تحقیقاتی، دانشگاه آلبرتا، کانادا
 • عضو هیات گروه مهندسی صنایع دانشگاه شمال، آمل
 • چاپ و انتشار بیش از 50 مقاله عملی در نشریات خارجی و داخلی
 • برنده چندین جایزه علمی- پژوهشی از نهادهای معتبر بین المللی

خلاصه فعالیت‌ها و سوابق کاری دکتر امین الوانچی


 • مجری و مشاور پروژه تدوین سند چشم انداز و برنامه استراتژیک توسعه BIM در استان تهران به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
 • مشاور کنترل پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران، به کارفرمایی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران
 • طراحی مدل قراردادی توسعه بافت فرسوده، به کارفرمایی مرکز تاب‌آوری شریف
 • ناظر پروژه پیاده سازی آئین نامه BIM در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
 • مدیر طرح طراحی و ساخت شهرک فن‌آوری جراح تهرانی مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به کارفرمایی موقوفه جراح تهران
 • مشاور طرح امکان‌سنجی تولید صنایع پایین دست آلومینیوم، به کارفرمایی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر جنوب
 • مجری و مشاور مدیریت پروژه بیمارستان عمیدیه مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به کارفرمایی شرکت پیشگامان توسعه ماندگار
 • مجری طرح امکان‌سنجی ایجاد شهرک فن‌آوری جراح تهرانی مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به کارفرمایی موقوفه جراح تهرانی
 • مشاور شبیه‌سازی سامانه مدیریت ترابری و ورود و خروج خودروها به جزیره کیش، شرکت بنادر و فرودگاه‌های کیش
 • مجری پروژه پژوهشی کاربردی طراحی و راه بری پیاده سازی موفق – BIM در طرح توسعه غربی مجتمع ایرانمال، به کارفرمایی شرکت پایدار پی سازه
 • مجری پروژه طراحی و راهبری سیستم پایش مدیریت پروژه‌های احیاء دریاچه ارومیه، به کارفرمایی ستاد احیاء دریاچه ارومیه
 • مدیر سیستم جامع مدیریت کیفیت در شرکت ویوارد، ادمونتون، کانادا به کارفرمایی شرکت سازه فلزی Waiward
 • مشاور طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه برنامه ریزی و کنترل پروژه ادمونتون، کانادا به کارفرمایی شرکت SMA
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه کارت هوشمند سوخت، به کارفرمایی شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران
 • مدیر پروژه های مختلف امکان سنجی و نظارت بر ساخت طرح های صنعتی، شرکت مهندس پویا پرتو، تهران
 • مدیر پروژه های مختلف امکان سنجی ساخت طرح های پتروشیمی، شرکت گسترش صنایع پایین پتروشیمی، تهران
 • تحلیل گر سیستم جهت طراحی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات، شرکت نظم آفرین، تهران

 

keyboard_arrow_up

دوره (حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری) و همچنین (بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت) در حال ثبت نام 

X