مشخصات پروژه

موضوع پروژه : ‌ احداث ساختمان طراحی مهندسی پیشران هسته اي

کارفرما : ‌ سازمان انرژی اتمی
پیمانکار : ‌ شرکت مهندسی پاراوان
طرف خدمت پذیر : ‌ شرکت مهندسی پاراوان
زمان ارائه خدمت : ‌ پاییز 1400

پروژه‌های مرتبط

تهیه لایحه تاخیرات و بسته ضرر و زیان و دفاع از آن – پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان

موضوع پروژه : اجرای سیستم برق و ابزاردقیق پالایشگاه نفت خلیج فارس

کارفرما: یوتاتک تدبیر

پیمانکار : پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان

طرف خدمت‌پذیر : پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان

زمان ارائه خدمت : 1399

فهرست
کارگاه حضوری تهیه لایحه تاخیرات و ضرر و زیان، 20 و 21 بهمن‌ماه، ظرفیت محدودثبت نام
+