اجرای ساختارها و سیستم مدیریت دعاوی در پروژه

طبقه بندی پروژه‌ها: پروژه‌ها

مشخصات پروژه

موضوع پروژه : ‌ احداث ساختمان طراحی مهندسی پیشران هسته اي

کارفرما : ‌ سازمان انرژی اتمی
پیمانکار : ‌ شرکت مهندسی پاراوان
طرف خدمت پذیر : ‌ شرکت مهندسی پاراوان
زمان ارائه خدمت : ‌ پاییز 1400

پروژه‌های مرتبط

اجرای سیستم CCTV اسکله شهید رجایی‌

(جهت بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز)
کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

مشاور : موننکو ایران

پیمانکار : سینا پرداز اسپادانا

طرف خدمت‌پذیر : سینا پرداز اسپادانا

ویژگی‌های پروژه :
  • ابلاغ قرارداد و کارهای جدید پس از اتمام پروژه
  • عدم وجود بخشنامه جبران ارز در بازه مورد نظر

ساخت مگامال تجاری در غرب کشور

کارفرما: محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

پیمانکار : محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

طرف خدمت‌پذیر : محرمانه (به درخواست خدمت پذیر)

ویژگی‌های پروژه :
  • اجرای پروژه بدون وجود قرارداد به مدت 12 سال

احداث شهربازی بوستان بسیج به روش BOLT

کارفرما: سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران

پیمانکار : شرکت شادی سازان بی همتا

طرف خدمت‌پذیر : شرکت شادی سازان بی همتا

ویژگی‌های پروژه :
  • تحلیل پیچیده تاخیرات، براورد ضرر و زیان، بروزرسانی آورده متقاضیان و براورد مدت جدید بهره‌برداری
keyboard_arrow_up

دوره (حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری) و همچنین (بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت) در حال ثبت نام 

X