تهیه پکیج محاسبات تعدیل پروژه براساس بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز

طبقه بندی پروژه‌ها: سایر خدمات مدیریت دعاوی

‌موضوع پروژه: اجرای سیستم برق و ابزار دقیق نیروگاه

مشخصات پروژه

کارفرما : ‌ مپنا
پیمانکار : ‌ توسعه ارتباط نوین آویژه
طرف خدمت پذیر : ‌ توسعه ارتباط نوین آویژه

پروژه‌های مرتبط

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X