مشخصات پروژه

موضوع پروژه : ‌ اجرای سیستم CCTV اسکله شهید رجایی

کارفرما : ‌ سازمان بنادر و دریانوردی
مشاور : ‌ موننکو ایران
پیمانکار : ‌ سینا پرداز اسپادانا
طرف خدمت پذیر : ‌ سینا پرداز اسپادانا
زمان ارائه خدمت : ‌ پاییز 1400

پروژه‌های مرتبط

تهیه بسته ضرر و زیان (Claim Package)

موضوع پروژه : اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب

کارفرما: عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

مشاور : "مهندسین مشاور ری آب"

پیمانکار : زاگرس رهان

طرف خدمت‌پذیر : زاگرس رهان

زمان ارائه خدمت : زمستان 1400

فهرست