مشخصات پروژه

مشاوره سازمانی (کل پروژه‌های شرکت)
طرف خدمت پذیر : ‌ زاگرس رهان
زمان ارائه خدمت : ‌ پاییز 1400

پروژه‌های مرتبط

فهرست
کارگاه حضوری تهیه لایحه تاخیرات و ضرر و زیان، 20 و 21 بهمن‌ماه، ظرفیت محدودثبت نام
+