مشخصات پروژه

مشاوره سازمانی (کل پروژه‌های شرکت)
طرف خدمت پذیر : ‌ زاگرس رهان
زمان ارائه خدمت : ‌ پاییز 1400

پروژه‌های مرتبط

تهیه بسته ضرر و زیان (Claim Package)

موضوع پروژه : اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب

کارفرما: عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

مشاور : "مهندسین مشاور ری آب"

پیمانکار : زاگرس رهان

طرف خدمت‌پذیر : زاگرس رهان

زمان ارائه خدمت : زمستان 1400

فهرست