موضوع سوال: فهرست بها – ابنیه

پرسش) ردیف 110602 فهرست بهای سال 1385 (مطابق بند 7 مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی های آجری که نماچینی روی کار و جدا از پشت کار انجام می‌شود، پرداخت می‌گردد. در حین اجرای پروژه پیمانکار همزمان با دیوار پشت نما در خصوص اجرای نماچینی آجری اقدام نموده و به تبع آن از بابت این همزمانی عملیات اجرایی (به دلایل کاهش سرعت اجرای نما و دیوار پشت نما و طبیعتاً افزایش هزینه‌های اجرای کار) در خواست اضافه بها نموده است. این در حالی است که مشاور با استدلال مشخص بودن نحوه اجرای نماچینی با دیوار پشت نما در نقشه‌های ضمیمه پیمان، با پرداخت اضافه بها موافقت ننموده است. با توجه به شرح پیش گفته آیا بابت اجرای همزمان نماچینی آجری با دیوار پشت نما اضافه بهایی به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ) در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1385، هزینه آجرکاری با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری به ضخامت 5/1 آجر با ملات ماسه سیمان که یک روی آن آجر ماشینی سوراخدار مزبور به طور همزمان با آجرکاری، نماسازی شده باشد بر اساس ردیف 110501 برای کل حجم دیوار آجری یاد شده به علاوه ردیف 110801 برای سطح نماچینی شده محاسبه می گردد.
کد پرسش: 111102 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص فهرست بها

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X