موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – ماده 29

پرسش) در صورتی که در پیمانی که بر اساس فهرست‌های بهای واحد پایه رسته ساختمان منعقد گردیده باشد و عملیات اجرایی پروژه به رغم پر شدن سقف مبلغ پیمان (مبلغ براورد اولیه + مبلغ افزایش 25 درصد برآورد اولی) کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مشکلات ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد، در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و نحوه پرداخت هزینه‌های پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بود؟

پاسخ) بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان، حداکثر 25/ 1 مبلغ اولیه پیمان می‌توان به پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره‌برداری نشود، باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار بر اساس ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به ایشان اقدام می‌شود.
کد پرسش: 012909 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X