موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – ماده 29

پرسش) با عنایت به تغییر شرایط عمومی پیمان، آیا اعتبار بخشنامه شماره 1115/ 54- 4011- 1 مورخ 26/ 3/ 1360 همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ یعنی می‌توان ردیف‌های آخرین فهرست آن معاونت تا سقف 25 درصد استفاده نمود یا باید سقف 10 درصد را عنایت گردد؟

پاسخ) در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که با استفاده از شرایط عمومی پیمان جدید و فهرست‌های بهای واحد پایه سال‌های 77 الی 82 منعقد شده‌اند، استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت جدید تابع دستورالعمل مربوطه مندرج در پیوست فارس بهای پایه منضم به پیمان می‌باشد و علاوه بر رعایت سقف تعیین شده در بند «الف» ماده 29، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و بخشنامه یاد شده در پرسش، برای قراردادهای اشاره شده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
کد پرسش: 012913 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X