موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – ماده 29

پرسش) در یک قرارداد برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوی که احجام عمده‌ای از کار بیش از 25 درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است.از یک سو احجامی از کار مشمول کاهش بیش از 25 درصد در برخی موارد تا 100 درصد گردیده که اقلامی بوده است که پیمانکار سود خود را در آن‌ها دیده و با کاهش آن‌ها هزینه‌های مضاعف و ضرر و زیان به وی تحمیل گردیده است. از سوی دیگر اقلامی بیش از 25 درصد (گاهی تا 200 یا 400 درصد) افزایش داشته که اقلام ضررده پروژه بوده و پیمانکار اضافه شدن حجم آن‌ها ضرر و زیان بیشتری را تحمل نموده است و پیمانکار صرفاً در جهت حسن همکاری و امید به جبران ضرر و زیان‌های اشاره شده، ادامه کار داده و آن را به اتمام رسانیده است. اکنون با توجه به شرح پیش گفته چگونه می‌توان ضرر و زیان وارده را جبران کرد؟

پاسخ) مبلغ اولیه پیمان به موجب بندای 1 و 2 ماده شرایط عمومی پیمان (اگر پیوست قرارداد باشد) قابلیت حداکثر 25 درصد افزایش یا 25 درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد. به عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتم‌های کاهش یافته یا حذف شده نمی‌گردد. به این ترتیب به محض این که جمع مبالغ مربوط به کارهای جدید و افزایش مقادیر معادل 25 درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نمی‌توان کارهای جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود. در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقیمانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پیش‌بینی شده در فهرست بهای منظم به پیمان انجام دهد. اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش قادیر و حذف آن‌ها از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌شود ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود.
کد پرسش: 012920 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

کد تخفیف 30 درصدی کتابهای دکتر کلیم به مناسبت رونمایی از کتاب جدید: book30مشاهده کتابها
+