موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – ماده 47

پرسش) منظور از بالاترین مقام سازمان کارفرما برای تشکیل هیأت سه نفره موضوع بند (الف) ماده 47 شراط عمومی پیمان چه کسی است؟

پاسخ) منظور از بالاترین مقام کارفرما مورد استفاده در بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره 842/ 54- 1088/ 102 مورخ 3/ 3/ 1378 برای وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه، وزیر دستگاه و در دستگاه‌های مستقل، که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند بالاترین مقام سازمان کارفرما می‌باشد.
کد پرسش: 014703 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X