موضوع سوال: فهرست بها – ابنیه

پرسش) در یک پروژه منعقد شده با فهارس بهای سال 1388، اجرای رنگ اپوکسی به طریق بدون هوا روی کارهای فلزی به ضخامت 120 میکرون (3 قشر میکرونی)، مطابق مشخصات فنی و نقشه‌های ابلاغی انجام می‌گردد. برای پرداخت بهای رنگ آمیزی بر اساس فهرست بها، علاوه بر پرداخت ردیف 250306 (برای 75 میکرون)، اضافه بهای 250307 چند بار (5 با یا 15 بار) می‌بایست پرداخت گردد؟ به عبارت دیگر پرداخت یکبار از ردیف 25037 (اضافه بها به ردیف 250306 به ازای هر سه میکرون اضافه ضخامت در هر قشر) بابت 3 میکرون اضافه در کل رنگ‌آمیزی انجام می شود یا بابت3 میکرون در هر قشر (مجموعاً 9 میکرون برای کل رنگ‌آمیزی)؟

پاسخ) در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست بهای پایه ابنیه سال 1388، شرح ردیف 250307 با عنوان «اضافه بها به ردیف 250306 که به ازای هر سه میکرون اضافه ضخامت در هر قشر بایت 3 میکرون اضافه در هر قشر بوده که مجموعاً 9 میکرون برای کل رنگ آمیزی (در سه قشر) می باشد.
کد پرسش: 112501 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص فهرست بها

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X