موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – تعدیل

پرسش) در هنگام تهیه اسناد قراردادی، مبلغ کار بر اساس فهرست بهای سال 1379 برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص تعدیل سهواً به عوض سه‌ماهه چهارم سال 1378 سه‌ماهه چهارم سال 1379 درج گردید. شاخص تعدیل قرارداد یاد شده چگونه قابل تصحیح است؟

پاسخ) ضوابط و شرایط مندجر در موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان حاکم بر روابط طرفیت پیمان (کارفرما و پیمانکار) و نحوه پرداخت به پیمانکار بوده و هر گونه تغییری در آن که منجر به پرداخت اضافی شود تجدید نظر در نرخ پیمان تلقی گردیده و نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط (شورای عالی فنی) دارد. لذا در صورت درخواست تغییر شاخص مبنای درج شده در پیمان، باید مراتب با دلایل مستند طی گزارش به مراجع ذیربط در لایحه قانونی راجع به تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور منعکس شود.
کد پرسش: 021003 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

کد تخفیف 30 درصدی کتابهای دکتر کلیم به مناسبت رونمایی از کتاب جدید: book30مشاهده کتابها
+