موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – تعدیل

پرسش) در راستای اجرای یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال 1387 اقدام به تهیه آهن‌الات پروژه به میزان 150 تن نموده است. صورت وضعیت‌های موقت شماره 2 و 3 از طرف پیمانکار در ماه‌های مهر وآبان ارسال گردیده است و مقدار آهن‌آلات در صورت وضعیت شماره دو به میزان 60 تن (مصالح پای کار) و صورت وضعیت شماره سه 150 تن (کار انجام شده) می‌باشد. با توجه به شاخص‌های تعدیل ابلاغ شده، شاخص‌های فصل 7 و 9 از سه‌ماهه دوم به سوم کاهش داشته و پیمانکار مدعی است با توجه به تهیه آهن‌آلات در سه‌ماهه دوم سال مطابق بخشنامه شماره 173073/ 101 مورخ 15/ 9/ 1382 فصل 7 و 9 می‌بایست طبق شاخص‌های سه‌ماهه دوم به عنوان مصالح پای کار در صورتی که مقادیر پای کار و کار انجام شده در سه‌ماهه سوم قرار می‌گیرد. با توجه به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پای کار چگونه محاسبه می‌گردد؟

پاسخ)

در قراردادهایی که مشمول تعدیل آحاد بهای پیمان بر اساس بخشنامه شماره
173073/ 101 مورخ 15/ 9/ 1382 می‌باشند، مبالغ مربوط به مصالح پای کار در مدت پیمان، بر اساس شاخص‌های گروهی فهرست بهای پایه مربوط به دوره انجام عملیات اجرایی صورت وضعیتی که مصالح پای کار در آن درج گردیده است، تعدیل می‌شوند. بنابراین در قراردادهای واجد شرایط فوق که با فهرست بهای واحد پایه ابنیه منعقد گردیده‌اند چنانچه در مدت پیمان به عنوان مثال آهن‌آلات خریداری شده توسط پیمانکار در قالب مصالح پای کار، در صورت وضعیت مربوط به مهرماه سال 1387 درج گردید تعدیل آن حسب مورد بر اساس شاخص‌های قطعی فصل 7 یا 9 سه‌ماهه سوم سال 87 قابل محاسبه می‌باشد و مقادیری از این آهن‌آلات که در قالب کار انجام شده در صورت وضعیت آبان ماه درج می ‌شوند نیز بر اساس مبالغ کار انجام شده مربوط حسب مورد طبق شاخص‌های قطعی فصول 7 یا 9 سه‌ماهه سوم سال 1387 قابل تعدیل می‌باشند. تعدیل مصالح پای کار و کارکرد صورت وضعیت‌ها که در بالا بدان اشاره شد ثابت بوده و افزایش یا کاهش شاخص‌های قطعی گروهی (فصلی) در دوره کارکرد صورت وضعیت نسبت به شاخص‌های نظیر در دوره تهیه مصالح، تأثیری در نحوه محاسبه تعدیل‌های مزبور ندارد.

کد پرسش: 021001 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X