موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – ماده 29

پرسش) در صورتی که مبلغ اولیه پیمان 25 درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم به طور متناسب قابل تقابل است یا خیر؟

پاسخ) به استناد بند «ب» ماده 5 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوبه شماره 42956/ ت 28493 هـ مورخ 11/ 8/ 1382 هیأت وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب معادل 5 درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده 3 موافقتنامه) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 29 شرایط عومی پیمان است.
کد پرسش: 012903 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X