موضوع سوال: شرایط عمومی پیمان – ماده 28

پرسش) در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده 20 شرایط خصوصی منضم به آن، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست تحویل زمین تجهیز کارگاه را بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد تقدیم کارفرما نمود ولی موضوع تأمین و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود 5/ 4 ماه به انجام رسید. شایان ذکر است در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره‌نامه محل تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده 4 موافقت‌نامه پیمان تلقی گریده و لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار بر اساس بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت. نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلع مربوط پرداخت نگردید، لذا پیمانکار به طور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نموده و ایشان هم پرداخت مبلغ مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شرکت تأیید نموده ولی کارفرما تأییدیه مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجدداً مراتب تأیید خویش در این خصوص را به کارفرما اعلام نمود. اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تأخیر به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ) بر اساس بند ب ماده 12 فصل اول شرایط عمومی پیمان ابلاغی طی بخشنامه شماره 842/ 54- 1088/ 102 مورخ 3/ 3/ 1378 محل تجهیز کارگاه جزو محل کارگاه محسوب می‌شود، لذا در پیمان‌هایی که تأمین محل تجهیز کارگاه به عهده کارفرما می‌باشد، هزینه‌های اضافی (خسارت) ایجاد شده برای پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل محل تجهیز کارگاه باشد طبق بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می‌گردد.
کد پرسش: 012805 - گردآوری و تدوین : مهندس سید معین مرتضوی

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

فهرست
دریافت کدتخفیف خرید محصولات با عضویت و ارسال پیام به اینستاگرام دکترکلیمصفحه اینستاگرام
+