شرایط عمومی پیمان ماده 25

پرسش) در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه در دست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه‌های پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجرای کار در شب یا اضافه کاری عوامل پیمانکار و … زمان بهره‌برداری از پروژه را کاهش و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره‌برداری نماید. طبق بررسی به عمل آمده توسط مشاور در صورت اجرای کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه می‌تواند حداقل 30 درصد کاهش یابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه‌های اضافی پروژه نیز خواهد شد.

نحوه اعمال و پرداخت هزینه‌های اضافی چگونه خواهد بود؟

پاسخ) چنانچه پیشنهاد کار در شب برای تسریع در کار (اتمام پیش از موعد کار موضوع ماده 50 شرایط عمومی پیمان جدید) بوده و در ماده (50 – الف) شرایط خصوصی پیمان هزینه تسریع پیش‌بینی نشده باشد موضوع تجدید نظر در نرخ پیمان محسوب و کارفرما باید برای پرداخت هزینه تسریع (کار در شب و اضافه کاری و. . ) به پیمانکار بر اساس بند «ج» لایجه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356، پس از اخذ مجوز لازم اقدام نماید. در ضمن در صورتی که پیشنهاد کار در شب برای جبران تأخیرهای خارج از قصور پیمانکار، با تشخیص مشاور و تأیید کارفرما باشد، موضوع تابع بند «د» ماده 25 شرایط عمومی پیمان خواهد بود و اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب بر اساس بند یاد شده، به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X