آیا دو تاخیر همزمان باید در مسیرهای بحرانی موازی باشند یا باید هر دو در یک مسیر بحرانی باشند؟ بیایید حالت‌های مختلف را بررسی کنیم.

در شکل 1 دو مسیر بحرانی وجود دارد که مسیر الف به دلیل قصور کارفرما به مدت یک ماه و مسیر ب به دلیل قصور پیمانکار به مدت یک ماه و با شروع و پایانی یکسان با تاخیر کارفرما، به تاخیر افتاده است. این حالت قابل فهم‌ترین حالت تاخیرات همزمان را نشان می‌دهد.

دو مسیر بحرانی موازی
شکل 1) دو مسیر بحرانی موازی

یک مسیر بحرانی

اما حالت پیچیده‌تر زمانی است که برخلاف شکل 1، فقط یک مسیر بحرانی وجود داشته باشد. در آن صورت دو حالت می‎توان متصور شد.

یک مسیر بحرانی دو عامل تاخیرساز

حالت نخست این است که یک مسیر بحرانی در زمان‌بندی دیده شود، اما در حقیقت و به لحاظ منطقی دو مسیر بحرانی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید اولین فعالیت روی مسیر بحرانی تجهیز کارگاه است و احتمالا برنامه‌ریز پروژه در نظر داشته است که سایر فعالیت‌های پیمانکار تا قبل از پایان آن نمی‌تواند شروع شود. پس منطقی است هیچ فعالیت بحرانی موازی با آن در زمان‌بندی وجود نداشته باشد. با این حال، تجهیز کارگاه خود وابسته به تحویل کامل یا دردسترس‌قراردادن کامل کارگاه توسط کارفرما است. پس راه حل در این جا این است که برنامه زمان‌بندی را به گونه‌ای اصلاح کرد که مانند شکل 2 دو مسیر بحرانی را به صورت موازی بتوان دید.

یک مسیر بحرانی دو عامل تاخیرساز
شکل 2) یک مسیر بحرانی دو عامل تاخیرساز

یک مسیر بحرانی یک عامل تاخیرساز

در حالت دوم همانند حالت نخست تنها یک مسیر بحرانی دیده می‌شود، با این تفاوت که دو طرف مختلف مثلاً پیمانکار و کارفرما به صورت توامان مسئول بروز تاخیر در یک فعالیت باشند. به عنوان نمونه، کارفرما و پیمانکار باید به اتفاق یکدیگر طرف سومی را برای انجام یک فعالیت بحرانی تعیین نمایند. بدین ترتیب تاخیر در این رویداد موجب تاخیر در فعالیت یادشده می‌شود و برخلاف حالت قبل، به جای این که دو طرف مسئول بروز دو رویداد تاخیرساز جداگانه باشند، به صورت توامان در یک رویداد تاخیرساز مشترکاً مسئول هستند. اگرچه رویکرد قراردادی با نتایج چنین حالتی مانند سایر حالت‌های تاخیر همزمان است، در تعاریف ارائه‌شده برای تاخیرات همزمان در مراجع مختلف، معمولاً دو رویداد مختلف که هر طرف مسئول یکی از آن‌ها است مد نظر است.

 

به نظر شما چقدر احتمال دارد در عمل هر دو رویداد تاخیرساز همانند شکل 1 دقیقاً همزمان اتفاق بیفتد؟ پاسخ خود را در زیر این پست بنویسید.

در کتاب فرآیند یکپارچه تهیه لایحه تاخیرات یک فرآیند گام به گام جهت تهیه و بررسی لایحه تاخیرات ارائه شده است که از حیث روش ارائه شده و کاربرد آسان، نمونه داخلی و خارجی ندارد. جهت آشنایی بیشتر و مطالعه خلاصه و فهرست کتاب به این لینک مراجعه نمایید.

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها: پرسش و پاسخ و سوالات مطرح در خصوص شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌‎های مرتبط

آخرین سوالات مطرح

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X